PRIHLÁSENIE DOVEZENÉHO VOZIDLA ZO ZAHRANIČIA


POTREBNÉ DOKLADY
 

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť II) VYDANÝ OKRESNÝM ÚRADOM

 • ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ OPIS VYDANÝ OKRESNÝM ÚRADOM

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE, ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE ALEBO LEASINGOVÁ ZMLUVA

 • POKIAĽ JE VOZIDLO MLADŠIE AKO 6 MESIACOV A MÁ MENEJ AKO 6000 KM, JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ OHLASOVACIU POVINNOSŤ Z FINANČNEJ SPRÁVY

 • FAKTÚRU ALEBO KUPNO-PREDAJNÚ ZMLUVU NOTÁRSKY OVERENÚ A TO V PRÍPADE AK NEBOL NA DRŽITELA VYSTAVENÝ ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ OPIS


V PRÍPADE ZASTUPOVANIA V CELOM DOVOZE JE POTREBNÉ
 

 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE ORIGINALITY
   
 • AK JE VOZIDLO STARŠIE AKO 4 ROKY, JE POTREBNÉ VYKONAŤ TK + EK, ALEBO DOLOŽIŤ PROTOKOLY Z POVODNEJ KRAJINY
 • ÚRADNE PRELOŽENÝ TECHNICKÝ PREUKAZ

 • FAKTÚRA (DOKLAD O NADOBUDNUTÍ)

 • AK JE VYDANÉ COC

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Email