OSTATNÉ ÚKONY


ODHLÁSENIE VOZIDLA DO INÉHO ŠTÁTU
 

POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA) V PRÍPADE POTREBY VYDANIA PREVOZNÝCH ZNAČIEK POISTKA NA ZAHRANIČNÚ OSOBU ( VÝVOZOVÁ POISTKA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE ORIGINALITY

 • POVODNÉ EČ

 

ZMENA BYDLISKA (PRESŤAHOVANIE)


POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • AK SA MENI OKRES, JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ PôVODNÉ EČ

 • PRESNÝ STAV km

 

ZMENA FARBY


POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE ORIGINALITY,ALEBO PREDLOŽIŤ POSUDOK O KONTROLE ORIGINALITY NIE STARŠÍ AKO 15 DNÍ

 

EVIDOVANIE ZMIEN NA VOZIDLE, KTORÉ VYKONAL OKRESNÝ ÚRAD


POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a kópia odobratého osvedčenia časť II + čistopis TP)

 • ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ OPIS AK BOL VYDANÝ

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 

DEDIČSTVO


POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA) UŽ NA DEDIČA

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • DEDIČSKÉ KONANIE ORIGINÁL, ALEBO ÚRADNE OVERENÉ

 • PRESNÝ STAV km

 

DOČASNÉ VYRADENIE VOZIDLA Z PREMÁVKY


​​​​​​​POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 

ZARADENIE VOZIDLA DO CESTNEJ PREMÁVKY


​​​​​​​POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • ORIGINÁL DOKLADU O VYRADENÍ VYDANÝ DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM

 

PRESTAVBA VOZIDLA


​​​​​​​POTREBNÉ DOKLADY

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII časť I a časť II)

 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO ZELENÁ KARTA)

 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)

 • POTREBNÉ DOKLADY K PRESTAVBE, ZMENE / SKÚŠOBŇA /

 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE ORIGINALITY

 • JE POTREBNÉ VYKONAŤ ZVLÁŠTNU TK + EK

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Email