AKÉ DOKLADY POTREBUJETE NA KONTROLU STK / EK ?

Pred začatím každej kontroly musí vodič predložiť doklady:

 • Technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii časť II. alebo časť I.
  Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní vydanú útvarom Policajného zboru a kópiu zadržaných dokladov alebo výpis z karty vozidla
   
 • Protokol o montáži plynového zariadenia
  Ak ide o vozidlo s pohonom na LPG,CNG, LNG ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike.
   
 • Protokol z predchádzajúcej kontroly ak ide o opakovanú kontrolu
   
 • Potvrdenie o dezinfekcii, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov ( sanitné vozidlá, vozidlá pohrebnej služby..)
   
 • Potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené
   
 • Protokol o kontrole nádrže pri vozidlách s pohonom CNG
   

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Email