ČO SI NA VOZIDLE SKONTROLOVAŤ PRED TECHNICKOU KONTROLOU

Venujte príprave na kontrolu STK chvíľu vášho času. Zvýšte tým pravdepodobnosť, že technickú kontrolu absolvujete bez problémov na prvý krát.

Najčastešie problémy, ktoré si skontrolujte:

  • povinnú výbavu
  • únik paliva a ostatných prevádzkových médií
  • stav, a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia
  • vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla
  • funkčnosť otvárania okien a dverí
  • brzdy vozidla
  • nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia
  • pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia – minimálna hĺbka dezénu je 1,6mm
  • zasklenie vozidla – v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g). Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky.

Za poškodenie motora, či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

V prípade ak nepredložíte ustanovené doklady, nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo má vozidlo poruchu na plynovom zariadení - STK nebude vykonaná

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Email