EVIDENCIA VOZIDIEL

ZMENA BYDLISKA (PRESŤAHOVANIE)

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
  • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
  • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • DRŽITEĽ  NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA, AK JE ZMENA V OKRESE
  • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA, AK JE ZMENA DO INÉHO OKRESU
  • EVIDENČNÉ ČÍSLA AK JE ZMENA BYDLISKA DO INÉHO ORESU