MIBA CAR

Splnomocnenie

Plná moc na jeden úkon pre jedno vozidlo.

stiahnuť

Generálna plná moc - firmy

Generálna plná moc na všetky úkony s vozidlami právnickej osoby - firmy.

stiahnuť

Generálna plná moc - živnostníci

Generálna plná moc na všetky úkony s vozidlami fyzickej osoby - živnostníka.

stiahnuť