EVIDENCIA VOZIDIEL

PRIHLÁSENIE VOZIDLA V RÁMCI OKRESU (PREPIS)

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
  • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
  • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE A VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI A ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE
  • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA