EVIDENCIA VOZIDIEL

PRIHLÁSENIE NOVÉHO VOZIDLA

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ /OSVEDČENIE O EVIDENCII/
  • ZÁKONNÉ POISTENIE /POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA/
  • SPLNOMOCNENIE /ÚRADNE OVERENÉ/
  • DOKLAD O NADOBUDNUTÍ /FAKTÚRA/
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE A VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI A ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE
  • COC (CERTIFIKÁT O KONFORMITE)
  • DRŽITEĽ  NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA