EVIDENCIA VOZIDIEL

ODHLÁSENIE VOZIDLA NA INÉHO DRŽITEĽA

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
  • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
  • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • DRŽITEĽ  NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA
  • ÚDAJE O NOVOM DRŽITEĽOVI
  • FYZICKÁ OSOBA:           MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, RODNÉ ČÍSLO
  • PRÁVNICKÁ OSOBA:     NÁZOV SPOLOČNOSTI, ADRESA, IČO