POISTENIE

GAP (poistenie finančnej straty)

Finančná ochrana až do výšky 100% obstarávacej ceny vozidla.

Poistné riziká

  • krádež,
  • havária,
  • živelná udalosť.