EVIDENCIA VOZIDIEL

EVIDOVANIE ZMIEN VO VOZIDLE, KTORÉ VYKONAL OBVODNÝ ÚRAD DOPRAVY /ZAPÍSANIE ŤAŽNÉHO ZARIADENIA, ZAPÍSANIE PNEUMATÍK, PRESTAVBA/

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII) – KÓPIA POVODNÉHO
  • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
  • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • DRŽITEĽ  NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA