EVIDENCIA VOZIDIEL

DOČASNÉ VYRADENIE VOZIDLA Z PREMÁVKY, ZARADENIE VOZIDLA DO CESTNEJ PREMÁVKY, ZÁPIS KRÁDEŽE A NÁLEZU VOZIDLA

POTREBNÉ DOKLADY

  • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
  • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
  • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
  • ROZHODNUTIE Z OBVODNÉHO ÚRADU O DOČASNOM VYRADENÍ / ZARADENÍ ALEBO POTVRDENIE Z POLÍCIE O UKONČENÍ KONANIA
  • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
  • DRŽITEĽ  NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA